top of page
Modern Office Building

BOLIGUTLEIE

Lei ut boligen din, enkelt og trygt!

Vi tar deg trygt gjennom hele utleieprosessen, fra å finne riktig utleiepris - til å finne riktig leietaker. Vi skreddersyr markedsføring, kontrakter og gjør en grundig kreditt- og referansesjekk på alle leietakere.

Få leievurdering

Enklere å velge riktig leietaker

Vi har faste rutiner og tar grundige sjekker av alle leietakerne våre.

God oppfølging hele veien

Med utleieforvatning følger vi opp leieforholdet og at leie betales som avtalt.

Trygghet med forsikring

Med forsikring unngår du unødvendige bekymringer og trygger økonomien din.

I trygge hender fra start til mål.

Grundig forarbeid og gjennomgang av boligen din er første skritt på veien mot å få boligen din utleid. Dette gjør at vi kan estimere leienivå, hvor lang tid det vil ta å leie ut og kan anbefale relevante markedsføringstiltak. Sammen går vi gjennom dine ønsker og våre anbefalinger rundt prosessen. Resten fikser vi!


Vi forvalter utleieboligen din.

Utleieforvaltning gir deg en ekstra trygghet ved at vi følger opp leieforholdet også etter at boligen er overlevert til leietaker. Vi sørger for å følge opp at husleien innbetales i riktig tid og ivaretar de rettslige og praktiske interessene under leieperioden.

Vår forvaltning består av:

 • Boligforvaltere som følger opp leietaker under hele leieforholdet

 • Økonomiforvaltere som tar seg av alt det økonomiske

 • Oppgjørsavdeling som avslutter leieforholdene på en ryddig og korrekt måte


Færre bekymringer med forsikring.

Har du forvaltning gjennom oss er du forsikret. Forsikringen er til for å unngå unødvendige bekymringer ved utleie og trygge din økonomi.

I forsikringen ligger det:

 • Garanti for inntil 6 måneders ubetalt husleie

 • Dekning av utgifter til utkastelse og hærverk fra leietaker med inntil kr. 500.000,-

 • IF forsikring som er inkl i forvaltningsavtalen, dekker gebyrer/saksomkostninger til namsmannen, samt advokatkostnader hos Flik Eiendom til å skrive og sende inn begjæringen

For å kunne ta i bruk forsikringen kreves det enighet mellom utleier og leietaker om kravet, eller en rettskraftig dom. Det vil si at utleier ikke ensidig kan kreve utbetaling. I utbetalingen til utleier kommer enten 3 eller 4 månedsleier til fratrekk - avhengig av om det er betalt depositum eller stilt leiegaranti.

Leie ut boligen din?

Få en megler hjem så gir vi deg en gratis og uforpliktende leievurdering av boligen din. Vi hjelper deg også med spørsmål og gode råd på veien.

Prisveiledning

Veiledende prisliste for utleiemegling.

Kostnadene ved å bruke oss trekkes fra husleien. Alle priser er inkl. MVA

 • Utleie av bolig og forvaltning av leieforholdet
  De fleste av våre kunder ønsker at vi skal følge opp leieforholdet fra start til slutt. Det inkluderer at vi finner riktig leietaker, setter riktig leiepris og ordner alt det praktiske med visninger, leiekontrakt og depositum. Alle leietakere blir omfattende kreditt -og referansesjekket, og boligen blir kontrollert ved inn- og utflytting. Utleiemegleren håndterer alle hendelser i det løpende leieforholdet, og du får husleien på konto til avtalt tid. Hver måned. Som forvaltningskunde av Utleiemegleren, er du også forsikret for økonomisk tap ved utleie av bolig gjennom IF Utleieforsikring. Etablering av leieforholdet: 50 % av én månedsleie. Visning: Kr. 1000,- pr. stk. Markedspakke: Kr. 2 900,- Forvaltning av det løpende leieforholdet: 10 % av månedlig husleie.
 • Utleie av bolig uten forvaltning av leieforholdet
  Noen kunder ønsker å følge opp leieforholdet selv. Vi ordner alt det praktiske med visninger, leiekontrakt og despositum. I tillegg blir leietaker omfattende kreditt -og referansesjekket. Dokumentasjon av boligen ved innflytting, etablering av sikkerhet og IF-Utleieforsikring er ikke en del av dette produktet. Etablering av leieforholdet: 125 % av en månedsleie. Visning: Kr. 1000,- pr. stk. Markedspakke: Kr. 2 900,-
 • Overtakelse av et løpende leieforhold
  Har du leid ut en bolig på egen hånd, og trenger hjelp til å løse problemer som har oppstått, kan Flik Eiendom hjelpe deg. Mange av våre utleiere har startet sitt kundeforhold på denne måten. Ta kontakt ditt nærmeste kontor for et uforpliktende tilbud.
 • Tilbud for utleiere
  Får du ikke solgt boligen din, eller får salgsprisen du ønsker? Flik Eiendom kan hjelpe deg med utleie av din bolig. UTLEIEMARKEDET TRENGER BOLIGER I et utfordrende salgsmarked kan utleie være en god løsning. Nå tilbyr vi muligheten til å velge avtaler med Flik Eiendom med kun 6 måneders bindingstid for deg som ønsker å leie ut. Sitter du for eksempel med to boliger, tilbyr vi juridisk rådgivning; hvilken bolig skal du leie ut og hvorfor? Hva lønner seg, og hvilke økonomiske konsekvenser kan det få? Ta kontakt ditt nærmeste kontor for mer informasjon.
 • Timespris
  Som et alternativ til ovennevnte prismodeller, kan våre kunder også velge å kjøpe våre tjenester til en timespris på kr 1 250,-. Et gjennomsnittlig timesforbruk på et standard utleieoppdrag estimeres til ca. 20 timer.
bottom of page