top of page

LEVERANDØRINFO
FLIK EIENDOM AS KONSERN

Alle fakturaer skal sendes som EHF, med en kopi sendt til Hei@Flikeiendom.no, etter at arbeidet/tjeneste er utført.

Betalingsfristen er satt til 30 dager fra fakturadato.

(Gjelder alle selskaper).

FLIK EIENDOM AS
Tonningsgata 31, 6783, STRYN

Orgnr: 823 169 442

FLIK NÆRINGSEIENDOM AS

(Tidl.BERGE BYGG STRYN AS)
Tonningsgata 31, 6783, STRYN

Orgnr: 990 342 962

FLIK EIENDOMSUTVIKLING AS

(Tidl.ELVEGÅRDEN AS)
Tonningsgata 31, 6783, STRYN

Orgnr: 984 217 951

FLIK EIENDOM Avd. UTLEIEMEGLING
Tonningsgata 31, 6783, STRYN

Orgnr: 823 169 442

Alle fakturaer som gjelder ombyggingsprosjektet i Tonningsgata 33, skal benytte leverandørinfo til FLIK EIENDOMSUTVIKLING AS.

NB:

Alle fakturaer sendes som EHF, med en kopi sendt til Hei@Flikeiendom.no, etter at arbeidet/tjenesten er utført.

Betalingsfristen er satt til 30 dager fra fakturadato (dersom ingenting annet er avtalt).

bottom of page